priemyselné balenie

DOKO Šutara - priemyselné balenie a ochrana tovaru

Certifikácia

ISPM 15 je medzinárodná norma vydaná FAO, ktorá stanovuje fytosanitárne požiadavky pre drevený obalový materiál používaný v medzinárodnej doprave.

ISPM FAO OP/4696/2021 – ošetrenie dreva
pri výrobe debien sa riadime normou HPE

Označenie ošetrených drevených materiálov musí byť:
- dobre čitateľné
- musí byť trvalé a neprenosné
- nachádzať sa na viditeľnom mieste

certifikat certifikat doko sutara

Naši spokojní klienti

Chirana Medical a.s., Stará Turá
Chirana Progress s.r.o., Piešťany
Ekom spol. s r.o., Piešťany
SENSUS Slovensko a.s., Stará Turá
Bege s.r.o., Brezová pod Bradlom
JUSTUR, s.r.o., Stará Turá

Kontakt

DOKO Šutara, s.r.o.
Hrnčiarové 527, LUBINA
mob.: 0905 652 703
e-mail: dokosutara@dokosutara.sk
IČO: 36306533, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín I, oddiel: Sro, vl. č.: 11328/R

OCHRANA SÚKROMIA